+65 63469350

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Insgram
Cart (0)

You have no items in your shopping cart.

Subtotal: S$0

Book Store

Book Store

Bimbingan Mukminin

More Views

Bimbingan Mukminin

Availability: In stock

S$33

Description:

Buku ini adalah buku yang diringkaskan dari kitab besar Ihya' Ulumiddin karya Imam Ghazali yang terkenal itu. Usaha meringkaskan buku ini telah dibuat oleh Imam Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, seorang ulama Damsyiq yang terkenal.


Selain Mengandungi dasar-dasar agama dan syari'at Islam yang suci dalam segi-segi hukum dan peraturan, buku ini juga mengandungi segi-segi tasauf, falsafah ketuhanan, aqidah ahlis-sunnah wal-jamaah; rahasia-rahasia bersuci,sembahyang, zakat, puasa, haji dan lain-lain lagi.