Online Bookshop

Pemikiran Sosio Agama Ahmad Sonhadji Mohamad Melalui Koleksi Khutbah (1971- 1980)

Ahmad Sonhadji Bin Mohamad Milatu merupakan seorang figura yang lebih dikenali dengan tafsir beliau iaitu ‘Abr al-athir atau Tafsir di Radio. Namun terdapat banyak lagi karya-karya beliau yang belum dikenali. Buku ini menyingkap 112 naskhah koleksi khutbah Ahmad Sonhadji yang menggambarkan pemikiran beliau yang dihasilkan antara tahun 1971 dan 1980. Apakah faktor yang mempengaruhi pemikiran sosio-agama beliau dan apakah pula isu-isu sosio-agama yang berlaku di Singapura pada 1971 hingga 1980? Persoalan- persoalan ini dikupas melalui kajian pada teks khutbah-khutbah tersebut.

$32.70 inc. GST

61 in stock