Online Bookshop

Meninjau Pemikiran Ustaz Ahmad Sondhaji Mohamad Milatu: Daripada Khutbah-Khutbah Karangannya (Set 3 Jilid)

Buku 3 jilid ini adalah buku yang pertama yang menghimpunkan semua khutbah-khutbah karangan asli yang ditulis oleh Almarhum Ustaz Ahmad Sonhadji Mohamed dari tahun 1971-1980.

Setiap khutbah telah ditransliterasi ke tulisan Rumi, diberikan tahkik ringkas pada hadis-hadis yang terdapat di dalamnya dan dikategorikan kepada empat tema iaitu: Al-Quran dan Hubungan dengan Tuhan; Ekonomi, Kerjaya dan Pendidikan; Adab, Etika dan Integriti; dan Wanita, Kekeluargaan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan.

Penerbitan buku ini untuk edaran umum membolehkan ia dibaca oleh sesiapa sahaja dan menjadikan manfaat yang terkandung dalam karya Almarhum meluas.

[Untuk pembelian ketiga-tiga jilid]

Original price was: $81.75.Current price is: $76.29.

Original price was: $27.25.Current price is: $25.43.
Original price was: $27.25.Current price is: $25.43.
Original price was: $27.25.Current price is: $25.43.

239 in stock