Online Bookshop

BIMBINGAN MUKMININ

Buku ini adalah buku yang diringkaskan dari kitab besar Ihya’ Ulumiddin karya Imam Ghazali yang terkenal itu. Usaha meringkaskan buku ini telah dibuat oleh Imam Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, seorang ulama Damsyiq yang terkenal.

Selain Mengandungi dasar-dasar agama dan syari’at Islam yang suci dalam segi-segi hukum dan peraturan, buku ini juga mengandungi segi-segi tasauf, falsafah ketuhanan, aqidah ahlis-sunnah wal-jamaah; rahasia-rahasia bersuci,sembahyang, zakat, puasa, haji dan lain-lain lagi.

$33.00

Out of stock