Sucikan Harta anda melalui Zakat:

Zakat @ Pergas:

Nets, tunai di pejabat Pergas

Cek atas nama:

"Pergas" untuk derma/fidyah/tajaan

"Pergas-Zakat" untuk Zakat Harta

Atau lungsuri www.pergas.org.sg/donate

Kami juga menyediakan khidmat pungutan zakat di rumah, hubungi kami bagi maklumat lanjut.

__________________________________________________________


You can contribute your zakat to:

Zakat @ Pergas:

Nets, cash in Pergas office

Cheque made payable to:

"Pergas" for donation/fidyah/sponsor

"Pergas-Zakat" for zakat on wealth


To download the Contribution slip please click below link:

Zakat Contribution Slip

zakat1

zakat2