Pendaftaran telah ditutup

Mujalasah Asatizah ini akan memfokuskan perbincangan ke arah pengenalan kepada mazhab Syafie dari sudut kekuatannya serta sejarah perkembangannya di rantau nusantara ini. Di samping itu, mujalasah ini juga akan mengupas perubahan ijtihad antara qaul qadim ke qaul jadid serta contoh-contohnya.

  • Pendaftaran & Pembayaran dibuat secara 'online' 
 
Maklumat lanjut, boleh hubungi kami di talian: 6346 9350 / 6346 9358, ataupun melalui emel: fifiazlina@pergas.org.sg

 
Mujalasah